Privacybeleid

Wij zorgen graag goed voor onze gasten. Niet alleen wanneer je hier te gast bent maar ook als het gaat om de verwerking van jouw gegevens. Je persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt conform de Belgische en Europese wetgeving waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. 

‘Wij’ dat zijn Kristien Luyckx, zaakvoerder en Peter Vermeylen, ‘hulpje’ naar eigen zeggen maar samen eigenaar van B&B Molmento (en dus ook van deze website) gelegen in St.-Leonardusstraat 12 in 2400 Mol, België. Je kan ons ook bereiken via info@molmento.be of +32 498 61 41 31. En ons BTW-nummer is BE0537.249.544. Nu weet je dus echt alles van ons.

Met deze privacyverklaring willen wij jou transparant informeren over de handelingen die we doen bij de verwerking van persoonsgegevens en over de rechten die jij hebt. Je kan onze website vrij bezoeken en alle informatie over B&B Molmento en ons aanbod raadplegen zonder dat je hiervoor persoonsgegevens moet kenbaar maken. Telkens je persoonsgegevens verstrekt (bijvoorbeeld bij het invullen en verzenden van een contactformulier), verleen je ons de toestemming tot de verwerking van deze persoonsgegevens. Wij behandelen jouw persoonsgegevens in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Als je via het contactformulier op deze website een bericht naar ons stuurt vragen wij volgende gegevens van jou:
  • Voornaam en familienaam – zo kunnen wij jou correct aanspreken
  • E-mail – om te kunnen antwoorden op je vraag
  • Telefoonnummer – soms is het eenvoudiger om de dingen even kort uit te leggen
Als je reserveert vragen we ook nog: 
  • Een mobiel telefoonnummer – we hopen dat we dit niet nodig hebben maar ook in B&B Molmento lopen de  
     dingen soms niet zoals we verwacht hadden en dan kan het handig zijn om je even te bellen. 
  • De namen van je reisgenoten – zo kunnen we hen persoonlijk begroeten
  • In geval van een zakelijk verblijf de naam, het adres en BTW-nummer van de firma – om het factuur te 
     kunnen maken. 

Als je een cadeaubon voor iemand bestelt vragen we:
  • De naam of namen van de gelukkige ontvanger(s) – om te vermelden op de bon
  • De naam of namen van de schenker(s) – zodat de gelukkige jou nooit meer vergeet 
  • Het adres waarnaar de bon mag opgestuurd worden – zodat we hem kunnen verzenden naar jou, een gratis service trouwens. 
Soms maken we bij een reservering of tijdens je verblijf een aantekening over persoonlijke voorkeuren. Denk in de richting van een vegetarisch of glutenvrij ontbijt of de voorkeur voor een tweepersoonsbed of twee aparte bedden. Zo kunnen wij jou een zorgeloos verblijf bezorgen dat helemaal afgestemd is op jouw wensen. In B&B Molmento is iedereen welkom. Wij zullen je dus nooit vragen stellen over specifieke persoonsgegevens zoals geloof of religie, seksuele geaardheid, etnische afkomst of andere voorkeuren. Die informatie hebben wij niet nodig om jou in de watten te leggen.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

B&B Molmento bewaart jouw gegevens zo lang als dit nodig is in functie van de hierboven beschreven doeleinden. Na jouw verblijf bewaren we je gegevens nog korte tijd, kwestie van jou nog te kunnen bereiken mochten we nog iets vinden in de kast op je kamer bijvoorbeeld. Facturen hebben een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Delen en verwerken van persoonsgegevens met derde partijen

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden. We delen persoonsgegevens enkel met andere bedrijven indien dit nodig is in het kader van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingcontrole of verzoek van de politiediensten).

Wij werken voor onze dienstverlening samen met volgende partners:
• Taccx Partners – voor onze boekhouding
• Aroma – onze webbouwer
• Stardekk – voor onze reserveringstool

Met deze bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen dat zij hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens waarborgen. Zij gebruiken jouw gegevens uitsluitend in het kader van hun dienstverlening naar ons en dus ook naar jou.

Jouw rechten als gebruiker

• Recht op inzage: je hebt het recht de gegevens die B&B Molmento over jou verwerkt  heeft in te kijken.
• Indien je persoonsgegevens fout, onnauwkeurig of onvolledig zijn kan je vragen om deze te corrigeren
• Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit is enkel mogelijk indien:
o De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld
o Als de verwerking ervan van minder belang is dan de gerechtvaardigde gronden voor verwijdering
o Als de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt
o In geval van een wettelijke verplichting. Verwijdering is niet mogelijk in geval van de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor boekhoudkundige stukken.

• Je hebt het recht op beperking of bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens:
o In geval van betwisting en dat voor de termijn die wij nodig hebben om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren
o Als de gegevensverwerking onrechtmatig is
o Als de gegevens niet meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden en de gebruiker de gegevens nodig heeft voor een rechtsvordering
o Gedurende de periode die B&B Molmento nodig heeft om na te gaan of een vraag voor het verwijderen van de persoonsgegevens voldoende grond heeft (zie hoger)

• Je hebt het recht om zelf jouw persoonsgegevens bij ons op te vragen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
• Voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming weer in te trekken. Je kunt je rechten aan ons kenbaar maken door een aangetekend schrijven te sturen naar bovenstaand adres. Je hebt het recht om klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door B&B Molmento. Hiervoor neem je contact op met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00 of commission@privacycommission.be Maar je mag ons natuurlijk ook even contacteren zodat we samen kunnen nagaan hoe we jouw probleem kunnen oplossen. Dat vinden we net wat aangenamer.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, vernietiging, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang, per vergissing kennisgeving aan derden en alle andere niet toegestane verwerkingen van deze gegevens. Deze maatregelen omvatten o.a. versleuteling via een SSL-certificaat en zorgen voor een aangepast beveiligingsniveau voor de gegevens die we verwerken.

Je moet zelf steeds alle veiligheidsvoorschriften naleven om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig blijven o.a. door anderen de toegang tot je login en paswoord te ontzeggen. Je bent steeds verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van deze website vanop je computer of jouw IP-adres en voor het gebruik van jouw identificatiegegevens door derden.

Deze verklaring wordt soms aangepast indien er wijzigingen zijn. Deze versie vervangt alle vorige. Controleer dus regelmatig deze pagina.
Laatst bijgewerkt: augustus 2020